MERKEZİ SİSTEM HAVA STERİLİZASYON FİLTRESİ MSHSF-1452

             Hastanelerde kullanılan kompresörlü nebulizatör makinalarının yerine ,

hastane merkezi medikal sistemindeki kuru hava hattı kullanılarak daha yüksek ve sürekli bir debi sağlanarak

hastaya verilen ventolini istenilen seviyede

partiküllere ayırıp, tedavi sürecini kısaltmak, ilacı daha verimli olarak kullanmak, ve gereksiz yere oksijen tüketimini gidermek ve tasarruf sağlamak.

(kompresörlü nebulizatörler) kullanılmayacak elektrik,cihaz ve oksijen tasarrufu sağlamak.

Cihazın teknik özellikleri:

Azami hava debisi: 12 lt.dk

Asgari hava debisi:0.5 lt.dk

Nebul buharlaştırma debisi:2,3 lt.dk

Bu ürün 2017/00475 Nolu patent başvurusu yapılmış ve Patent koruması altına alınmıştır.

MRD Sistem Makine Kimya Medikal San.Tic.Ltd Şti tarafından cihaz olarak değil yardımcı ekipman olarak tasarlanmış ve kullanıma sunulmuştur.

Hastanelerde Nebulizatör Cihazları yerine Filtrasyon Yönetimi Kullanılması 

Literatür Bilgileri :

Nebulizatör Cihazı Nedir

Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör) veya basınçlı hava (jet nebülizatör) ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getiren

solunum yoluyla alınabilmesini sağlayan bir cihazdır.

Nebülizatör ile küçük çocuklarda, ölçülü doz inhalere uyum sağlayamayan hastalarda ve ağır astması olan hastalarda

astma ilaçlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi mümkündür.

Nebülizatör ile kullanılmak üzere hazırlanmış özel ilaç formları vardır. Bunlara NEBÜL adı verilmektedir.

Bronş açıcı ve tedavi edici (kortikosteroid) içeren nebül ilaçlar mevcuttur.

Nebulizasyon, solunumla ilaç almada kullanılan üç yaygın yöntemden bir tanesidir.

Diğer solunumla ilaç alma yöntemleri Basınçlı Ölçüm Doz Solunumu ve Kuru Toz Solunumudur.

 Nebulizerler, durum ne Ölçüm Doz Solunumu ne de Kuru Toz Solunumu ile kontrol edilemediğinde ve aynı zamanda,

 büyük bir doz ilaç gerektiğinde lazım gelirler. Nebulizasyonun avantajı, bir yandan büyük dozda ilaç verilmeye devam ederken diğer yandan

derin soluk alma gerekmeksizin ilacın bir maske yahut ağız parçası vasıtasıyla kolayca solunabilmesidir.

Nebulizasyon, aerosol formda antibiyotik uygulaması için tek yöntemdir.

Nebulizatör Cihazının Tedavi Alanları:

Astım

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları

Kistsel Fibroz

Solunum Enfeksiyonları

Oda Nemlendirme

İlaç Nebulizasyonu

Akut ve Kronik Bronşitler Bronşiyal Astım

Solunan havanın nemlendirilmesi

Sepesifik ve Non-spesifik akciğer hastalıkları

Pnomoni

Bunlar sıklıkla Bronşodilatörler, Steroidler, Sodyum Kromoglicat, Antibiyotikler ve Tuz gibi ilaçlar ile tedavi edilirler.

Nebulizerler, terapötik solüsyonları, solunum sistemi içersine solunum için ince bir aerosol buhara dönüştürmek suretiyle çalışır.

İki tip nebulizer mevcuttur:

Kompresörlü Nebulizerler

Ultrasonik Nebulizerler

Nebülizatör tedavisinde amaç, bir ilacın terapötik dozunun solunabilir partiküller şeklinde bir aerosol olarak mümkün olduğunca kısa sürede,

 genellikle 5-10 dakika içinde, akciğerlere ulaştırılmasıdır. Optimum bir nebülizatör sistem, yüksek ilaç çıkışına,

kısa bir nebülizasyon süresine sahip olmalı, küçük çapta damlacıklar oluşturmalıdır 1. Nebülizatörler tanı ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır.

Buluşa konu olan çalışma kompresörü nabulizatör makinesinin hastanelerdeki uygulamasına yöneliktir

Tarifname:

Kompresörlü nebulizatörler Resim 1 de gösterilmektedir.

Burada:

Numarada görülen kısım nebul’ü buharlaştırmak için gönderilen havanın kaynağı kompresör bulunmakta

Numarada nebul’ün konulduğu hazne

Numarada ise buharlaşmış nebul’ün hastaya verilecek ağız kısmını belirtmektedir

Burada nebulizatörün ihtiyacı olan havayı sağlayan kompresörün (1)  (2) numaralı hazneye partikülü ve nemi temizlenmiş

yüksek saflıkta hava iletmesi gerekmektedir. Bu sayede nebul daha hızlı bir şekilde buharlaşmakta ve daha etkin bir tedavi yapılabilmektedir.

Bu uygulama hastane gibi birçok sistemi bünyesinde barındırabilen yerlerde de kullanılmaktadır.

Tüm hastanelerde değişik ihtiyaçlar için kullanılan merkezi bir kompresör sistemi bulunmaktadır.

Bu merkezi kompresörün hava çıkışları da nebulizatör ün kullanılması gereken tüm noktalara yani hasta başı panellerine kadar ulaşmaktadır.

Yani nebulizatörün Resim 1 de görülen (1) numaralı kompresör kısmı hastane uygulamaları için gereksiz bir maliyet

ve enerji harcanmasına neden olmaktadır.

Bunun yerine merkezi kompresör sisteminde üretilen ve hasta başı paneline kadar gelen havanın filtre edilerek nebulizatöre aktarılması

daha ekonomik bir çözüm olacaktır

Bu nedenle Resim 2 de görülen düzenek tasarlanmıştır. Burada :

4  Numaralı kısımda hava girişi

5  Numaralı kısımda birinci filtre

6  Numaralı kısımda nem tutucu ve birinci süzücü kısım

7  Numaralı kısımda ikinci filtre

8  Numaralı kısımda partikül tutucu ve ikinci süzücü

9  Numaralı kısımda ise hava çıkışı görülmektedir.

Resim 2 de görülen cihazın tanımı ise;  (4) numaralı girişe merkezi sistemden gelen havanın girip (5) numaralı basit ve ayırıcı filtreden geçerek

(6) numaralı nem tutucu içinde süzülmesi ile başlamaktadır. (6) numarada görülen kısımda nem tutucu olarak kullanılan

silika jel kullanımı uygun görülmektedir. Bu hazne içinde bulunan silikajel veya araştırmalar sonucunda netleşebilecek benzeri bir madde

 cihaza gelen havayı nemden arındıracaktır. Nemden arındırılmış hava (7) numaralı ikinci filtreyi geçip

(8) numaralı partikül tutucu içinde süzülecektir.

 (8) numaralı haznede aktif karbon veya araştırmalar sonucunda netleşebilecek ek bir malzeme ile

hava içinde bulunan partiküllerin tutulması öngörülmektedir. (8) numaralı hazneden süzülen hava (9) numaralı çıkıştan da

 nebul haznesine iletilmektedir.

Cihazın uygulaması sabit bir hava debisi olan tüm sistemlere adapte edebilmesini sağlamak içindir.

Bu sayede nebulizatör makinesi içindeki kompresörün (1) hastanelerde kullanılmasının gereği yalnızca nebul haznesi  (2)

ve ağızlık (3) kısmının kullanılması sağlanacaktır

Eklerde sunulmuş olan resimlerden;

Resim 1 : Nebulizatör ve çalışma mantığını anlatan şekil

Resim 2 : Bu sisteme adapte edilecek filtre ‘ yi temsil etmektedir

Numara ve sembollerin karşılıkları ;

Nebulizatör kompresörü

2  Nebul haznesi

3  Ağızlık

4  Hava girişi

5  Birinci filtre

6  Nem tutucu hazne

7  İkinci filtre

8  Partikül tutucu hazne

9  Hava çıkışı

Belirtmektedir

İstemler:

1: Uygun kullanım koşulları altında Kompresörlü Nebulizatör makinelerindeki kompresörün yerine

(5) (6) (7) ve (8) numaralı filtreleme sistemlerinin uyarlanabilmesidir

2: İstem 1 e göre hava filtrelemekte olup özelliği, merkezi kompresörden hasta başı paneline gelen havanın

numaralandırılmış filtreleme düzeneklerinden geçerek (2) nebul haznesine iletilmesidir

3: İstem 1 e göre hava filtrelemekte olup özelliği, (5) ve (7) numaralı faz ayrımını sağlayan kısımların

tel kağıt veya uygun başka bir malzeme kullanılarak ön ve ara filtrasyon yapmasıdır

4:  İstem 1 e göre hava filtrelemekte olup özelliği, (6) ve (8) numarada bulunan nem ve partikül tutucuların

istenilen hava kalitesine ve özelliğine göre farklı uygun malzemeler ile doldurulmasına imkan tanımasıdır

5:  İstem 1 e göre hava filtrelemekte olup özelliği, (5) (6) (7) ve (8) numaralı kısımlardaki haznelerin

ayrı ayrı değil tek bir hazne olarak da kullanılmasına uygun bir şekilde tasarlanıp uygun kartuşların sökülüp takılmasına olanak sağlaması

6: İstem 1 e göre hava filtrelemekte ve ısıtmakta olup özelliği, (9) numaralı hava çıkış kısmına

uygun malzemeler ile yapılacak bir düzenek sayesinde havayı ısıtarak (2) numaralı nebul haznesine göndermesidir.

GENEL BİLGİLER

NA.1453  nebulizatör  cihazları  sıvıların  , aerosol  ve buhar tedavisinde kullanılmasını sağlamak amacı ile üretilmiş cihazlardır.

Sıvıların  buhara  dönüştürülmesinde , hastane  medikal  sistemindeki  hava kullanılır.

Bu hava bir  bakteri  filtresi  üzerinden  geçirilerek  temizlenir ve hava basıncı ile dışarı itilir  ve hortum vasıtası  ile  hastaya ulaştırılır.

Elde edilen bu buhar, eğer  istenirse  çıkıştaki  bir ısıtıcı ile ısıtılabilir.

KULLANIM  ALANLARI

Soluma gazlarını ve  narkotik gazların  filtre  edilmesi

Akut ve kronik bronşitler

Pnömoni

Spesifik  ve spesifik  olmayan  akciğer hastalıkları

2.ÖNEMLİ  UYARILAR

Cihazın kullanım öncesinde kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Cihazı  ısı  kaynaklarına çok yakın konumda çalıştırmayınız.

Cihazın  hava filtre  deliklerine  bir cisim sokmayınız.

Cihaza çocukların müdahale  etmesini engelleyiniz.

Cihazı kullanımı bittikten sonra ,vanadan  kapatınız.

Doktorun tavsiye  ettiği  sıvılar dışında hiçbir sıvıyı buharlaştırmak için bu cihazı kullanmayınız.

3.KURULUM

Gelen paketi ve cihazı kontrol ediniz. Pakette veya içinde herhangi bir hasar varsa size paketi getirene veya satıcınıza haber veriniz.

Karton kutudan bütün komponentleri (parçaları) dikkatlice çıkarınız ve ezilmeler, kırılmalar ve diğer hasarlar için dış kontrolünü yapınız.

4.KULLANIM

NA-1453  adaptörünü uygun flowmetreye (dın-bs-standartlı)  takınız ve kullanınız.

5.BAKIM

Cihazınızı bakım öncesinde kapatınız ve flowmetreden çıkartınız.

Uygun sıcaklıktaki otoklavda sterilizasyonunun yapıp 24 saat açık havada bekletip havalandırınız ve sonra tekrar kullanınız.

6.ARIZA

Cihazınızda beklenmedik bir sorun ile karşılaşırsanız yetkili teknik servise müracaat ediniz.

7.GARANTİ KOŞULLARI

1.Garanti süresi, malın  tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 yıldır.

2.Cihazın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda , tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür.

3.Cihaz ile ilgili bir şikayetiniz olması durumunda lütfen cihazınızı satın aldığınız firmaya  ya da orijinal  paketi ile birlikte

satıcınızdan aldığınız satış sertifikasını ve  garanti belgesini içine koyarak ve posta ücretini ödeyerek tarafımıza gönderiniz.

4.Cihazın hatalı kullanım sonucunda oluşan sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

5.Cihazın içinin yetkili olmayan kişilerce açılması cihazın garanti kapsamı

dışında kalmasına neden olur.

6.Cihazın ,kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından

kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

7.Cihaz ile verilen bu garanti, buraya yazılan tüm koşulların

okunup kabul edilmesi ile geçerlilik  kazanmaktadır.

8.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Azami hava debisi: 12 lt.dk

Asgari hava debisi:0.5 lt.dk

Nebul buharlaştırma debisi:2,3 lt.dk

Partikül büyüklüğü:0.3-0.6 mM

Gürültü düzeyi:YOK

Ağırlık: 400-500 gr

Çalışma koşulları: 10-40 C ,% 20-%60 RH

Depolama ve saklama koşulları: 10-40 C ,% 20-%95 RH

Bu ürün 2017/00475 Nolu patent başvurusu yapılmış ve Patent koruması altına alınmıştır.

MRD Sistem Makine Kimya Medikal tarafından cihaz olarak değil yardımcı ekipman olarak tasarlanmış ve kullanıma sunulmuştur.

T.C . Sağlık Bakanlığı İlaç ve  Eczacılık Genel Mürüdlüğü’nün  13.05.2010/2312 tarihli genelgesinin 9.Maddesine istinaden ürünün UBB Kaydına gerek yoktur.  (9.Fan ,filtre,aseptizatör,klima,hava akım kabini gibi ortam havasını temizleyen ve filtrasyonunu  sağlayan sistemler tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında değerlendirilmemektedir.Bu ürünler için TİTUBB kayıt/bildirim ibrazı istenmeyecektir.